Wat is therapie?

Een psychologische therapie verloopt door middel van individuele of groepsgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd binnen een therapeutisch kader waarin het veilig is om persoonlijke zaken te vertellen. De bedoeling van therapie is om samen aan de slag te gaan en te zoeken waar je vastgelopen bent in je leven. De moeilijke gedachten en gevoelens die hiermee samenhangen komen uitgebreid aan bod. Omdat iedereen uniek is, wordt er gestreefd naar een behandeling op maat. Dit wil zeggen dat mensen met een gelijkaardig probleem toch een totaal verschillende aanpak kunnen krijgen, net omdat er bij iedereen andere mechanismen werkzaam zijn. Daarnaast ligt de oorsprong van persoonlijke moeilijkheden bij iedereen anders.

 

Tijdens de therapeutische sessies bepaal je zelf waar we het over zullen hebben, je kan het beschouwen als “jouw tijd” waarin jij zelf beslist wat er besproken wordt en dit op je eigen tempo. Dit wil niet zeggen dat moeilijke thema’s uit de weg gegaan worden. Het kan verhelderend zijn om op verhaal te komen en meer inzicht te krijgen op je eigen manier van denken en leven.

 

Daarnaast heeft therapie tot doel beter bestand te raken tegen moeilijke zaken waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt. Vanuit een beter inzicht in jezelf, kan je jouw eigen gedachten en gevoelens beter plaatsen en verwoorden. Dit bevordert op zijn beurt het vermogen om bewuste keuzes te maken op vlak van liefde, relaties, werk, studies of vrije tijd. Je komt kortom sterker uit psychotherapie.

Wie kan in therapie komen?

Zowel kinderen, volwassenen als koppels kunnen bij mij terecht. Er kan gekozen worden voor een individuele begeleiding of een relatietherapie. Indien medicamenteuze ondersteuning nodig is, wordt samengewerkt met jouw huisarts of psychiater

 

Bij kinderen kunnen volgende problemen aan bod komen:

• Depressieve stoornissen (depressie, minderwaardigheidsgevoelens, assertiviteitsproblemen, laag zelfbeeld)

• Problemen rond rouwverwerking (verlieservaring, verdriet door echtscheiding)

• Moeilijkheden in de hechting (verlatingsangst en bindingsangst)

• Angst (door trauma, getuige van een ingrijpende gebeurtenis, maar ook faalangst en perfectionisme)

 

Voor de begeleiding van kinderen is schriftelijke toestemming van beide ouders vereist.

 

Bij volwassenen kunnen volgende thema’s besproken worden:

• Problemen op het werk (burn-out, stress, perfectionisme, faalangst,..)

• Problemen in sociale contacten (ruzies, grenzen leren stellen)

• Depressieve gevoelens en problemen in het zelfbeeld (minderwaardig gevoel, complexen, vragen rond identiteit, negatieve gedachten)

• Rouw, verlieservaringen, onverwerkt trauma (emotionele en/of fysieke mishandeling)

• Persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld borderline)

• Angst

• Verslaving

• Gedragsproblemen (bv. problemen in impulscontrole of agressieregulatie)

• Lichamelijke problemen (eet- of slaapproblemen, CVS, fybromyalgie, energietekort)

 

Tenslotte kunnen ook relatie- en gezinsgesprekken plaatsvinden. Mogelijke problemen zijn:

• Relatieproblemen (bv. twijfels over de relatie, problemen rond ouderschap, vrienden, familie,..)

• Echtscheidingsproblemen

• Verwerking van ontrouw binnen de relatie

• Communicatieproblemen bij een koppel

• Problemen met de eigen rolinvulling en je plaats binnen een nieuw-samengesteld gezin

Soorten behandelingen

• Psychoanalytische therapie

• Individuele therapie

• Relatietherapie

• Crisishulpverlening

• Diagnostiek

• Relaxatietraining (progressieve relaxatie, autogene training)

 

Indien gewenst, kan er diagnostisch onderzoek opgestart worden. Dit kan zowel op vlak van intelligentie, persoonlijkheid als op neuropsychologisch niveau (aandacht, geheugen, concentratie).