Eerste gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er binnen een therapeutische setting geluisterd naar uw verhaal. Zowel de reden van uw komst als specifieke vragen en verwachtingen worden besproken. Je krijgt hierbij meer informatie over mijn werkwijze. De therapeutische relatie staat centraal in de begeleiding. Het is van belang dat de setting veilig aanvoelt om tot een spreken te komen.

 

Er wordt afgesproken op welk tijdstip en met welke frequentie de sessies worden verdergezet. Vaak is dit met een frequentie van één gesprek per week. Afhankelijk van uw behoeften kan dit verschillen. Gesprekken duren 45 minuten.

 

Gesprekken kunnen zowel individueel als samen met je partner worden ingepland. In het geval van psychotherapie bij kinderen komt minstens één ouder mee tijdens het eerste gesprek (of meerdere gesprekken). Nadien kunnen er afzonderlijke sessies met het kind worden gepland.

Openingstijden praktijk

Een gesprek kan worden gepland van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 20.00 u. Zaterdag is dit mogelijk vanaf 9.00 u tot 13.00 u. U kan mij telefonisch of via e-mail contacteren.

Betaling

Het tarief bedraagt € 60 per consult. De kostprijs van het intakegesprek (éénmalig) bedraagt € 65 (aanmaak dossier). Betaling gebeurt steeds contant aan het einde van het gesprek.

 

Een gesprek kan plaatsvinden op een specifieke locatie (thuis, school, werk, ...). Hiervoor wordt een toeslag aangerekend.

Terugbetaling

Momenteel geven consultaties bij een psycholoog geen recht op een terugbetaling door het RIZIV. In sommige gevallen geldt een (gedeeltelijke) terugbetaling door het ziekenfonds. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, informeert u best bij uw mutualiteit.

Een afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak wil annuleren of verplaatsen, dient u ten laatste 48 h voordien te verwittigen. Wanneer u laattijdig annuleert of niet komt opdagen, wordt de consultatie volledig in rekening gebracht. Op deze afspraken kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden (zoals werk, ziekte, file, ...).

 

Bedankt voor uw begrip.

Verslagen

Een verslag voor de huisarts of behandelend psychiater kan worden opgesteld indien u dat wenst. Een officieel verslag voor bv. de controlearts van het ziekenfonds kan enkel worden opgemaakt in het kader van een lopende behandeling.

 

Verslagen die worden opgemaakt tijdens een consult zijn inbegrepen in de prijs. Overige verslaggeving wordt aangerekend in functie van de tijdsbesteding. Een verslag dient minstens één week op voorhand te worden aangevraagd.

Verwerking persoonlijke gegevens

Als psychologe ben ik gebonden aan mijn beroepsgeheim. Dit betekent dat ik mij houd aan de deontologische code van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Er wordt steeds zorgvuldig en discreet omgegaan met uw privacy. Zonder uw toestemming wordt er nooit informatie doorgegeven aan derden zoals uw partner, familie, huisarts, ...